Välkommen till
Gårdsten Centrum

Verksamheter på Gårdsten Centrum

Apoteksgruppen (öppnar 24 januari, 2023)

Babak kött & chark

Gårdstens Grönsakshall Frukt och grönt

Café Candy

ICA Supermarket

Global Travel Gothenburg

Lillens fisk & skaldjur

 

Läkare Bachar Ghanoum 

Mamas Retro

Sia Service

Sahal Hemservice

Tandläkare Dima Jasser

Salong Stil no 1

Just nu på Gårdsten Centrum

Byggnationer vid Gårdsten Centrum

Kontorsbyggnationen för Gårdstensbostäder är i full gång mellan busshållplatsen och Brf Utsikten vid Gårdsten centrum. Byggherre är Veidekke.

Inflyttning i Brf Utsikten påbörjades i december.

Byggnationer av nya bostäder och nytt garage är i full gång vid Gårdsten Centrum, längs Gårdstensvägen och Salviagatan. Det är Serneke som bygger.

Utöver de 59 lägenheterna i brf Utsikten, Gårdstens högsta hus, bygger även Serneke nya hyreslägenheter i området. Projektet kallas Gårdsten Futura 1 & 2 och innehåller totalt ca. 460 lägenheter. Lägenheterna kommer att förvaltas och hyras ut av Balder och kommer flyttas in under perioden oktober 2022 till januari 2024. Balders lägenheter kommer kunna sökas via HomeQ.

Mitt i byggnationerna skapas ett nytt torg som ramas in av det nya centrum som finns direkt under brf Utsikten, med fler butiker, ett kommande apotek mm. Detta beräknas stå klart 2022. Under senare delen av 2022 kommer Trafikkontoret anlägga det nya torget, som kallas för Salviatorget.

Intresserad av bostadsrätt?
Vill du köpa bostadsrätt i brf Utsikten, går du in på Serneke bostad.

Om Gårdsten Centrum

Gårdsten Centrum byggdes år 1972 och har ett innetorg från vilket man når butikerna. I Gårdsten Centrum jobbar GöteborgsLokaler tillsammans med Gårdstensbostäder. Fastigheten ägs av Gårdstensbostäder.

Stadsdelen har en ung befolkning med många barn och liv och rörelse. Gårdsten är uppdelad i västra och östra Gårdstensbergen med en dalgång mellan dessa. Gårdsten Centrum ligger i östra Gårdsten, mellan Saliviagatan och Muskotgatan. Gatorna i Gårdsten är alla uppkallade efter kryddor.

Gårdsten ingick som ett av tre områden i Boutställningen 2005.

Viktiga händelser och åtgärder:
Gårdstensbostäders betydelsefulla arbete med att skapa ett bättre Gårdsten, vilket lett till att Gårdsten Centrum idag har flera fungerande verksamheter

Gårdsten Centrum